İDEAL KENT ÖZEL SAYISI

İdealKent, kenti araştırmanın merkezî öğesi olarak belirleyerek,  beşerî sorunlara ve bunların çözümüne dair kent merkezli bir bakış açısı üretmek üzere yayın yapmayı temel ilke olarak kabul ediyor. Aslî ilgisini kent olarak tayin ederken, farklı disiplinlerin “kent”le kurdukları her türlü bağa açık olarak yayın yapıyor. Sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe, antropoloji, mimarî, şehir-bölge planlama, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlarda üretilen kente dair çalışmalara akademik bir zemin sunuyor...

Mimariden planlamaya, yönetimden tarihe, kültürden sosyal sorunlara Kente bütüncül bir perspektifle yoğunlaşarak kimlikli kentlerin inşasına katkıda bulunan İdeal Kent Dergisi KENT ÖZEL SAYILARIYLA kentlerin her açıdan daha sağlıklı inşasına katkı yapıyor...

 

Şehir Özel Sayıları İçerik Planları

  • Kent Tarihi (Gelişimi, Yönetimi vb.)
  • Mimarlık Tarihi ve Güncel Mimari Sorunlar
  • Planlama Tarihi ve Güncel Planlama Sorunları
  • Kent ve Demografik Hareketlilikler
  • Kentsel Sorunlar
  • Kent ve Ekonomi
  • Kent ve Kimlik
  • Kent ve Manevi Mekanlar
  • Kent ve Kültür
  • Kent ve Şahsiyetler