ÇOCUK DOSTU KENT MODÜLÜ

ÇOCUK DOSTU KENT MODÜLÜ

Toplumun üçte birlik dilimini oluşturan ve kent yaşamında ciddi dezavantajlı konumda bulunan çocukları kent kurgusunda odak almayı ENSTİTÜ acil eylem planı olarak görmektedir. Çocuk için çocukla birlikte, çocuğu ailesiyle yanyana ele alan çok katmanlı ve adil bir kent kurgusu ve yöne􀆟mi ciddi veri toplama ve strateji geliştirmeyle mümkün olabilir. Çocuğu odak alan her çalışma kadın, yaşlı, engelli gibi tüm kesimleri de kapsamaktadır. Çünkü çocuk insanın özünü temsil etmektedir. Yerel yönetimler çocukların daha nitelikli sosyal ve çevresel şartlarda büyümeleri için hem geleneksel değerlerimizin hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ışığında hareket ederek geleceğimiz olan çocukların sağlıklı yetişmelerini sağlamalıdır.

 

Ana Kategoriler

  • Çocuk, konut yakın çevresi ve sokağın çocukla planlanması
  • Çocuk ve oyun ilişkisinin çözülerek kentin kurgulanması
  • Göçmen, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuklar
  • Çocuk ve çocuğa dost güvenlik tedbirleri
  • Çocuk için çocukla eğitim, sağlık, sanat ve kültürel faaliyetler
  • Çocuk işçiliği ile mücadele teknikleri