RAPORLAR

RAPORLAR

Türkiye’de Konut Sorunu Ve Konut Politikaları

Leyla ALKAN - Aysu UĞURLAR

Kentlerin oluşumunda temel yapı taşı olan konut, tüm ülke politikalarının ana konularından biri olarak sürekli gündemini korumaktadır. Her ne kadar değişik ülkelerde, çeşitli konut sorunlarından doğan farklı politik yaklaşımlar söz konusu olsa da, temelde nüfus artışını karşılayacak yeterli konut üretmek, farklı sosyo-ekonomik gruplar için konuta erişimde fırsat eşitliğine olanak vermek, sağlıklı ve farklı gereksinimlere cevap verecek çeşitlikte konut sunumu yapmak gibi konular her ülke için ana hedefler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin yaşadığı tarihsel süreçler ve bulundukları dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları, bu hedeflerin öncelik sırasını değiştirebilmekte ya da yeni hedefler ortaya koyabilmektedir. Refah düzeyi yüksek olan ülkelerde ve gelişmiş konut finansman sistemine sahip toplumlarda, farklı gelir gruplarının konuta erişilebilirliği daha kolay sağlanabilmektedir. Bu toplumlarda, farklı beklentilere ve hızlı değişen toplumsal yapıya cevap verecek, farklı çeşitlilikte, sağlıklı, yeni teknolojiye uyum sağlayan konut sunumları gündemi daha canlı tutan konular olarak karşımıza çıkabilmektedir.