Bildiri Gönderme

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20 Eylül 2018

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçedir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. 

Kongrede sunulacak bildiriler özgün, Kent alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

1.        Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

2.        Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

3.        İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
     Örn: Yusuf Sunar

4.        Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
     Örn: Xxxx Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Anabilim Dalı, Çankaya/Ankara

5.        Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim

6.        Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7.        Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

8.        Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Türkçe özet için:

Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 750 kelime sınırı getirilmiştir.

İngilizce özet için:

Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 1000 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. Hakemlerin bildirilerinizi daha iyi değerlendirebilmeleri için minimum 500, maksimum 1000 kelime sınırı getirilmiştir.

9.        Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.

10.      Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.

11.      Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.

12.      Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 

Sisteme yüklenen bildiriler, Bildiri Komitesi ve Hakem Heyeti tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına bildirinin sisteme yüklenmesinden en geç bir ay içinde bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" gönderilecektir.

 

>>>>>ONLİNE BİLDİRİM GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ<<<<<