KURUMSAL

Program Direktörlükleri: Kent Araştırmaları Enstitüsü’nde kenti kapsayıcı bir şekilde ele almak amacıyla beş ana çalışma programı oluşturulmuş ve bu faaliyetlerin program direktörleri tarafından yapılması planlanmıştır.

Program direktörleri kendi alanlarına giren konularda enstitünün hedef ve stratejileri doğrultusunda hazırlanacak çalışmaları koordine etmek, planlanan çalışmaların projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.    

 

Program Direktörlükleri

1. Kentleşme Programı

2. Yerel Yönetimler ve Demokratikleşme Programı

3. Kent ve Kalkınma Programı

4. Kent ve Çevre Programı

5. Kent ve Kültür-Tarih Programı

Enstitü Danışma Kurulu: Farklı çalışma alanlarından gelen akademisyenlerin yer aldığı danışma kurulu, enstitünün hedef ve stratejileri doğrultusunda katkı sunmanın yanı sıra enstitünün odaklanması gereken konularla ilgili öneriler getirmek ve bu bağlamda yapılacak çalışmalara destek olmayı amaçlar.