ARAŞTIRMA, ANALİZ VE RAPORLAMA

 • Anasayfa
 • /
 • ARAŞTIRMA, ANALİZ VE RAPORLAMA

Kent Araştırmaları Enstitüsü;Mimariden ekonomiye, çevre sorunlarından sosyal ilişkilere kadar kenti ilgilendiren bütün konularda araştırmalar yaparak öneriler geliştiriyor. Temelde vatandaş memnuniyetine dayalı saha araştırmalarının yanı sıra belediye ve kent yönetim aktörlerinin yapacağı çalışmalar öncesinde etki analiz araştırmalarıyla yatırımın ve planlamaların doğru yapılması ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz.

Enstitü’nün temel amacı, kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kentlerle ilgili nitelikli bilgiler üreterek, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktır.  

 • Kent Ekonomisi Araştırmaları
 • Kentsel Dönüşüm Araştırmaları
 • Kentsel Doku Araştırmaları
 • Kent ve Çevre Sorunları Araştırmaları
 • Kentsel Kalkınma Araştırmaları
 • Yerel Demokrasi Araştırmaları
 • Yerel Yönetim Araştırmaları
 • Hizmet Memnuniyeti Araştırmaları
 • Sosyal Doku Araştırmaları ( yaşlılar, çocuklar, fakirler)
 • Belediye Kurumsal İmaj Araştırmaları
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları