Onur Kurulu

Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü, Türkiye  

Prof. Dr. Paulo Jorge Ferreira, Aveiro Üniversitesi Rektörü, Portekiz

Prof. Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Tadeusz Graca, Rector, Euroregional Economi Üniversitesi Rektörü, Polonya

Prof. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkanı, Türkiye