KENT YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kent Araştırmaları Enstitüsü;kentlerde yaşamı kolaylaştıracak bütün argümanları içeren bir perspektifle kent yönetim danışmanlığı yapıyor. Kentin kaderini belirleyen kurumlar çok katmanlı ve çok boyutlu sorunların çözümüne doğru karar ve uygulamalarla yaklaşmak zorundadır. Bunun için varolan sorunların nedenlerini doğru tespit etmek adım atmanın en temel unsurudur. Kent Araştırmaları Enstitüsü; yönetim danışmanlığını kurgularken önce sorunların doğru tespit edilmesini öneriyor ve belediyelere, valiliklere, kaymakamlıklara bu bağlamda birçok farklı bileşenin ürettiği sorunlara en ideal çözümü analiz ederek sunuyor...

 • Vatandaş Memnuniyet Odaklaması
 • İmar ve Planlama Sorunları 
 • Kültür ve Sosyal İşler Yönetimi
 • Yönetişim
 • Hizmet Süreçleri Planlaması
 • Kent Ekonomisi Yönetimi
 • Kaynakların Etkin Kullanımı
 • Yatırım ve Etki Değerlendirme
 • Yönetim ve Sosyal Grup İlişkileri
 • Ulaşım Planlama Süreçleri
 • Kentsel Çevre Yönetim Süreçleri