III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

"Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler

Kongrenin başlamasına

 Gün Saat Dakika Saniye Kaldı!

Kabul edilen ve sözlü olarak sunulan bildirilerin tam metinleri yeni çıkan Akademik Teşvik yönetmeliğine uygun olarak "Tam metin bildiri Kitabı" olarak basılacaktır! Ayrıca arzu eden katılımcıların makale haline getirdiği çalışmalar İdealkent dergisinde değerlendirme sürecinden geçirildikten sonra yayınlanacaktır.

Davet Yazısı  

Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir kentler", "kentlerde sürdürülebilirlik" kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir. 

Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teşvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, izleme, denetleme, ölçme sorumlulukları beklenmektedir. 

"Sürdürülebilir kentler", "akıllı kentler" gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaşanabilir, daha güvenilir, daha erişilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleşen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliştiren, bilgiye erişimde hız ve şeffaflık sağlayan; şeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim/yönetişimin koşulu olduğu unutulmamalıdır. 

III. ULUSLARARASI KENT ARATIRMALARI KONGRESİ’nde “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim(ler)” ana teması etrafında tartışmalara yer verilerek geleceğin kentine katkıda bulunmak hedefleniyor.


Daha Fazla...

Kongre Takvimi

  • Bildiri özetlerinin gönderilmeye başlanması

  1 Ocak 2018  

  • Bildiri özetlerinin Gönderilmesi İçin Uzatılmış Son Tarih

1 Haziran 2018    

1 Ağustos 2018  

  • Erken Kayıt

1 Eylül 2018 ve öncesi

  • Geç Kayıt

2 Eylül 2018 - 1 Ekim 2018 tarihleri arası

  • Kongre Programının Açıklanması

15 Ekim 2018

  • Kongre Tarihi

26-28 Ekim 2018

Düzenleyenler

Destekleyenler