III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

"Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler

Kongre Temaları

. Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler

· Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim

· Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik

· Sürdürülebilir kent planlaması

· Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları

· Sürdürülebilir mimarlık

· Sürdürülebilir peyzaj planlaması

· Sürdürülebilir kentsel dönüşüm

· Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma

· Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler

· Planlamada akıllı ve yeşil teknolojiler

· Kentsel kalkınma ve sürdürülebilirlik

· Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik

· Metropoliten alanlarda sürdürülebilirlik

· Kentsel ve çevresel haklar

· Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik

· Sürdürülebilir kentler ve ölçülebilirliği

· Sürdürülebilir yerleşme tasarımı ve akıllı binaların yansımaları

· Sürdürülebilir ulaşım ve lojistik

· Kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik ve toplu taşıma

· Kentlerde sürdürülebilir enerji kullanımı ve yönetimi

· Katı atık yönetimi

· Sürdürülebilir teknik altyapı planlaması

· Yeşil Ekonomi ve kentsel sürdürülebilirlik

· Bilişim teknolojileri ve sürdürülebilirlik

· Çevresel etki yönetimi ve akıllı yer seçimi