III. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

"Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
1 Ocak 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Uzatılmış Son Tarih
1 Haziran 2018

1 Ağustos 2018

Erken Kayıt
1 Haziran 2018 ve öncesi

Geç Kayıt
2 Temmuz 2018 - 10 Eylül 2018 arası

Kongre Programının Açıklanması
15 Eylül 2018

Kongre Tarihi
26-27-28 Ekim 2018