KENT VE KALKINMA PROGRAMI

KENT VE KALKINMA PROGRAMI

Kent ve Kalkınma Programı, günümüzde kalkınmanın en büyük dinamiği haline gelen kentin buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarının çözümünde adil bir kalkınmanın sağlanması için kent-ekonomi ilişkisinden hareketle araştırmalar, raporlar analizler hazırlayarak öneriler getirmeyi hedeflemektedir. Gelir dağılımının adil bir şekilde oluşması kalkınmanın kentte nasıl ve hangi dinamiklerden beslenerek sağlandığıyla yakından ilişkisi olduğu düşünüldüğünde kent ve kalkınma ilişkisinin hayatımızdaki yeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Kent ve Kalkınma programı kalkınmanın sadece ekonomik bir kavram olmadığını ve sosyal ve kültürel olanla iç içe olduğu bilinciyle kalkınma kavramını kentin en önemli dinamiklerinden birisi olarak kabul etmektedir. Bu amaçla Kent Araştırmaları Enstitüsü kentin kalkınmasındaki dinamiklerin çok boyutlu analiz edilerek kentle ilişkili karar alma mekanizmalarına öneriler getirerek farkındalık oluşturmayı planlar ve hedefler.